woensdag 24 oktober 2012

Kaart Ottomaanse Rijk, Turkije

Kaart Ottomaanse Rijk en Byzantium tussen 1265-1355. In: The Historical Atlas, 1911.
Het Ottomaanse, of Osmaanse Rijk, was een imperium vanaf ongeveer 1300 tot 1922 dat zich uit heeft gestrekt over het zuidoosten van Europa, het westen van Azië en het noorden van Afrika.

De Osmanen, of Ottomanen, worden ook aangeduid als de dynastie van sultans die vanaf 1300 tot 1922 het Turkse Rijk hebben geregeerd.

Het rijk heeft in de loop van de tijd verschillende hoofdsteden gekend en werd geleid door een sultan.

Omstreeks 1300 was het Byzantijnse Rijk ernstig verzwakt geraakt. In Anatolië kwam het prinsdom van Osman I (ong. 1300 – ong. 1324) op, die voor de vroege ontwikkeling van het land zorgde.

Onder zijn zoon Orhan (1326 – ca. 1359) breidt de macht van de Ottomanen zich snel uit in Klein-Azië en op de Balkan.

In de eeuw na de dood van Osman I breidde de Ottomaanse heerschappij zich uit over de Balkan en het oostelijke gebied van de Middellandse Zee.

Na Söğüt (1299-1326), Bursa (1326-1365) en Edirne (1365-1453) werd in 1453 de stad Constantinopel definitief de hoofdstad van het rijk.

In verschillende oorlogen wisten de Ottomanen hun grondgebied steeds verder uit te breiden.

Selim I veroverde tussen 1512 en 1520 de Arabische landen. Sindsdien voerden de Osmaanse heersers de titel van kalief en beschermer van de Islamitische heilige plaatsen Mekka en Medina.

Onder sultan Suleyman I (1520–1566) kende het Osmaanse Rijk zijn grootste uitbreiding. Hij beheerste de Middellandse Zee en in 1526 werd Hongarije veroverd. In 1529 werd Wenen belegerd.

Onder de opvolgers van Suleymans stagneerde de uitbreiding van het rijk en leden de Ottomanen verschillende nederlagen.

Turkije koos in de Eerste Wereldoorlog de zijde van Duitsland. Aanvankelijk boekten de Turken enkele successen maar uiteindelijk drongen de geallieerden in het oosten op. In oktober 1918 moest Turkije capituleren.

Het Ottomaanse sultanaat werd op 1 november 1922 door een besluit van de Turkse Nationale Vergadering afgeschaft. De afschaffing van het kalifaat volgde op 3 maart 1924.

Op 29 oktober 1923 werd een republikeinse grondwet geproclameerd. Kemal Atatürk (1881-1938) werd de eerste president van Turkije en de hoofdstad werd verplaatst naar Ankara.

Kaart Ottomaanse Rijk 1683-1923
De onderstaande kaart toont de ontwikkelingen van het Ottomaanse Rijk in de periode 1683-1923. De kaart is afkomstig uit The Historical Atlas van William R. Shepherd uit 1923.

Kaart Ottomaanse Rijk 1683-1923. In: Historical Atlas, 1923.